blank window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blank window

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cửa sổ giả

  cửa sổ trong trí

  cửa sổ xây bít