all trunks busy tone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all trunks busy tone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all trunks busy tone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all trunks busy tone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all trunks busy tone

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    âm bận mọi đường trục