allseed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allseed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allseed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allseed.

Từ điển Anh Việt

  • allseed

    /'ɔ:l,si:d/

    * danh từ

    (thực vật học) cây lắm hạt