allsome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allsome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allsome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allsome.

Từ điển Anh Việt

  • allsome

    * danh từ

    thể nhiễm sắc giới tính