all-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-up.

Từ điển Anh Việt

  • all-up

    /'ɔ:l,ʌp/

    * danh từ

    (hàng không) tổng trọng lượng bay (gồm máy bay, nhân viên, hành khách, hàng hoá...)