allover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allover.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allover

    covering the entire surface

    an allover pattern

    got an allover tan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).