allied nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allied nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allied giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allied.

Từ điển Anh Việt

 • allied

  /ə'laid/

  * tính từ

  liên minh, đồng minh

  the allied powers: các cường quốc đồng minh

  thông gia

  cùng giống, cùng họ, có quan hệ thân thuộc với nhau; cùng tính chất

  the dog and the wolf are allied animals: chó nhà và chó sói là hai loài có quan hệ thân thuộc

  allied sciences: những bộ môn khoa học tiếp cận nhau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • allied

  related by common characteristics or ancestry

  allied species

  allied studies

  of or relating to or denoting the Allies in World War II

  an Allied victory

  the Allied armies

  of or relating to or denoting the Allies in World War I

  an allied offensive

  the Allied powers

  united in a confederacy or league

  Synonyms: confederate, confederative

  joined by treaty or agreement

  Similar:

  ally: become an ally or associate, as by a treaty or marriage

  He allied himself with the Communists