all-time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-time.

Từ điển Anh Việt

 • all-time

  * tính từ

  lớn nhất từ trước đến nay, nổi tiếng nhất từ trước đến nay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • all-time

  unsurpassed in some respect up to the present

  prices at an all-time high

  morale at an all-time low

  among the all-time great lefthanders