allurer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allurer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allurer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allurer.

Từ điển Anh Việt

  • allurer

    xem allure