alleger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alleger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alleger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alleger.

Từ điển Anh Việt

  • alleger

    xem allege