all souls' day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all souls' day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all souls' day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all souls' day.

Từ điển Anh Việt

 • all souls' day

  /'ɔ:l'soulzdei/

  * danh từ

  (tôn giáo) ngày lễ vong hồn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • all souls' day

  a day of supplication for all the souls in purgatory

  Synonyms: November 2