air well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air well.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • air well

    Similar:

    air shaft: a shaft for ventilation

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).