air trimmer capacitor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air trimmer capacitor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air trimmer capacitor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air trimmer capacitor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air trimmer capacitor

    * kỹ thuật

    điện:

    tụ không khí tinh chỉnh