air treating path nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air treating path nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air treating path giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air treating path.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air treating path

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đường xử lý không khí