air traffic services (ats) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air traffic services (ats) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air traffic services (ats) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air traffic services (ats).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air traffic services (ats)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    các dịch vụ vận chuyển không lưu