air test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air test

  * kinh tế

  sự thử độ kín

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  sự thử (bằng) khí nén

  sự thử kín (khít)