air termination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air termination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air termination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air termination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air termination

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đầu thu lôi

    đầu thu sét