air taxi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air taxi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air taxi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air taxi.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air taxi

    * kinh tế

    máy bay tắc-xi