air taxi operator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air taxi operator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air taxi operator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air taxi operator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air taxi operator

    * kinh tế

    người lái máy bay tắc xi