air supported structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air supported structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air supported structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air supported structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air supported structure

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kết cấu đỡ bằng khí cầu