air suction pattern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air suction pattern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air suction pattern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air suction pattern.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air suction pattern

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sơ đồ hút không khí