air suction inlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air suction inlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air suction inlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air suction inlet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air suction inlet

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cửa hút không khí vào