air start ignition switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air start ignition switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air start ignition switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air start ignition switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air start ignition switch

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    công tắc mồi nổ máy trên không