air separator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air separator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air separator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air separator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air separator

  * kinh tế

  máy tách bằng khí nén

  máy tách không khí

  * kỹ thuật

  máy tách bằng không khí

  máy tách dùng khí nén

  cơ khí & công trình:

  bộ tách dùng không khí

  điện:

  bộ tách không khí

  hóa học & vật liệu:

  thiết bị tách không khí