air separation plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air separation plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air separation plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air separation plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air separation plant

  * kỹ thuật

  máy phân loại bằng khí nén

  máy phân loại bằng không khí

  máy tách bằng không khí

  máy tách dùng khí nén