air route facilities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air route facilities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air route facilities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air route facilities.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air route facilities

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    phương tiện tuyến đường bay