air roll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air roll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air roll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air roll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air roll

    * kỹ thuật

    sự cán trong không khí