air refrigerating machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air refrigerating machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air refrigerating machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air refrigerating machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air refrigerating machine

  * kinh tế

  máy lạnh không khí

  * kỹ thuật

  hệ lạnh nén khí

  tổ máy lạnh nén khí