air pulverizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air pulverizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air pulverizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air pulverizer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air pulverizer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dụng cụ phun mù

    máy phun không khí