air processing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air processing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air processing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air processing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air processing

    * kỹ thuật

    sự xử lý không khí

    điện lạnh:

    xử lý không khí