air pressure horn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air pressure horn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air pressure horn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air pressure horn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air pressure horn

    * kỹ thuật

    ô tô:

    còi bóp (ô tô)