air pressure gage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air pressure gage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air pressure gage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air pressure gage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air pressure gage

    * kỹ thuật

    áp kế khí