air post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air post.

Từ điển Anh Việt

  • air post

    /'eəmeil/ (air_post) /'eəpoust/

    * danh từ

    bưu phẩm gửi bằng máy bay, thư gửi bằng máy bay