air pollution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air pollution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air pollution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air pollution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air pollution

  * kỹ thuật

  sự ô nhiễm không khí

  môi trường:

  ô nhiễm không khí

  sự ô nhiễm khí quyển

  xây dựng:

  sự nhiễm bẩn không khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • air pollution

  pollution of the atmosphere

  air pollution reduced the visibility