air pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air pipe

  * kỹ thuật

  ống dẫn khí

  ống dẫn không khí

  ống khí

  ống thông hơi