air oven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air oven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air oven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air oven.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air oven

    * kỹ thuật

    lò không khí nóng