air logistical support nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air logistical support nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air logistical support giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air logistical support.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air logistical support

    * kinh tế

    chi viện hậu cần đường không