air lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air lift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air lift

  * kỹ thuật

  đường cáp treo

  máy nâng khí nén

  ống xiphông

  toán & tin:

  máy nâng khí động lực