air inlet nozzle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air inlet nozzle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air inlet nozzle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air inlet nozzle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air inlet nozzle

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vòi hút khí vào