air handing plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air handing plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air handing plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air handing plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air handing plant

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    trạm xử lý không khí