air gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air gate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air gate

    * kỹ thuật

    lỗ thông gió