air flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air flow

  * kỹ thuật

  dòng khí

  dòng không khí

  luồng gió

  luồng khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • air flow

  Similar:

  airflow: the flow of air

  she adjusted the fan so that the airflow was directed right at her

  Synonyms: flow of air