air emergency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air emergency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air emergency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air emergency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air emergency

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cấp cứu hàng không