air duct nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air duct nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air duct giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air duct.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air duct

  * kỹ thuật

  ống dẫn gió

  ống dẫn khí

  ống dẫn không khí

  ống gió

  ống thông gió

  ống thông hơi

  xây dựng:

  ống không khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • air duct

  Similar:

  air passage: a duct that provides ventilation (as in mines)

  Synonyms: airway