air dry bulb (temperature) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air dry bulb (temperature) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air dry bulb (temperature) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air dry bulb (temperature).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air dry bulb (temperature)

    * kỹ thuật

    nhiệt kế bầu khô

    điện lạnh:

    nhiệt độ nhiệt kế bầu khô