air drain petcock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air drain petcock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air drain petcock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air drain petcock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air drain petcock

    * kỹ thuật

    vòi thông hơi

    vòi thông khí