air drag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air drag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air drag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air drag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air drag

    * kỹ thuật

    lực cản không khí

    lực hãm không khí