air delivery requirements nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air delivery requirements nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air delivery requirements giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air delivery requirements.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air delivery requirements

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    nhu cầu cấp gió