air date nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air date nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air date giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air date.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air date

    * kinh tế

    ngày phát quảng cáo

    * kỹ thuật

    ngày tháng phát