air conditioning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air conditioning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air conditioning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air conditioning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air conditioning

  * kỹ thuật

  điều hòa không khí

  sự điều hòa không khí

  toán & tin:

  sự điều hòa nhiệt độ

  xây dựng:

  sự điều tiết không khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • air conditioning

  Similar:

  air conditioner: a system that keeps air cool and dry